Hotline: 0975 100 491
Email: ngoccuong.dl@gmail.com

INNOVA E 2014

Innova E 2014
Đăng ký Công ty
Màu: Bạc (1D6)
Odo: 104.000Km
Đăng ký: 1/12/2015
Giá:  655.000.000 VND
XE ĐẸP, CAM KẾT KHÔNG ĐÂM ĐỤNG, THỦY KÍCH. BAO TEST